Φοβίες

Όλοι μας έχουμε νιώσει σε κάποια περίοδο ή στιγμή της ζωής μας, ότι έχουμε έντονο φόβο, άγχος και Φοβίες.
Έχει όμως μεγάλη εννοιολογική απόσταση η αίσθηση έντονου φόβου και η αίσθηση φοβίας.

Πως προσδιορίζετε όμως αυτή η απόσταση;

Ο φόβος αποτελεί την δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, η οποία κατασκευάζεται σε κάποιον κίνδυνο, ή απειλή, σε μια μεμονωμένη στιγμή(όταν για παράδειγμα κάποιος μας απειλεί).Από την άλλη πλευρά η φοβία, αναπτύσσεται για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, για κάποιο χώρο ή για κάποια κατάσταση και είναι όλες τις φορές παράλογος και επίμονος. Το πρόσωπο, επιθυμεί αποφυγή του αντικειμένου που φοβάται σε βαθμό που αυτή η αποφυγή να γίνεται υπερβολική. Έχει απόλυτη γνώση για αυτό το γεγονός, αλλά δεν μπορεί να το ελέγξει. Αυτή η συμπεριφορά αποφυγής, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό την καθημερινότητα του, καθώς επίσης την λειτουργικότητα του απέναντι σε ασχολίες και πράγματα.…Read More >>