Άγχος

Το Άγχος είναι το σύνολο σωματικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, τα οποία προκαλούνται από διάφορες βλαπτικές αιτίες. Αυτές οι αιτίες μπορεί να είναι απότομα συμβάντα, όπως τραυματισμοί, συγκινήσεις, επιθέσεις κ.ο.κ. Είναι διαδικασίες που εξελίσσονται ανάμεσα στο πεδίο των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Έτσι στις περιπτώσεις που το άτομο, νιώθει πως οι προσωπικές του δυνάμεις δεν είναι αρκετές, για να σταθεί αντάξιος σε απαιτήσεις του περιβάλλοντος, ξεκινά να αισθάνεται έντονο άγχος.

…Read More >>