Συναισθήματα και ανάλυση συμπεριφοράς.

Συναισθήματα και ανάλυση συμπεριφοράς, είναι στοιχεία που αλληλεπιδρούν με έναν περίεργο τρόπο. Τα συναισθήματα εξέρχονται ξαφνικά, με έντονη ισχύ και δύναμη και έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Δυνατά συναισθήματα, μπορούν να προκαλέσουν την δράση, όπου δεν έχει επιθυμιτά αποτελέσματα. Γιατί όμως έχουμε συναισθήματα; Πολλοί επιστήμονες έχουν ερευνήσει  το θέμα και έχουν προτείνει έναν διαφορετικό αριθμό θεωριών, που εξηγούν το πως και το γιατί πίσω από τα ανθρώπινα συναισθήματα.

…Read More >>