Εχω κατάθλιψη?

CommunityCategory: ΚατάθλιψηΕχω κατάθλιψη?
Anonymous asked 3 years ago

Ειμαι πρωτοετής φοιτητής και σπουδάζω στη Κρήτη.Όλοι οι φίλοι μου εστην μακεδονια δηλαδή πολύ κοντά μεταξύ τους και από τον τόπο μας! Μου λύπουν συνέχεια και το μόνο που σκέφτομαι είναι πότε θα ανέβω να τους δω! Πάντα ήμασταν δεμένοι μεταξύ μας.