Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα μου, παρέχει υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση αποδοχής όρων χρήσης. Ο χρήστης της ιστοσελίδας, θα πρέπει να διαβάσει πρωταρχικά τους όρους πριν επισκεφτεί τις σελίδες της ιστοσελίδας. Οι περισσότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι δωρεάν. Σε κάποιες σελίδες, πιθανόν να υπάρχουν διαφημίσεις.
Ο επισκέπτης φέρει απόλυτη ευθύνη για τον εξοπλισμό και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίσκεψη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
Το να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες της σελίδες προϋποθέτει αποδοχή των όρων. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα προτείνει στους χρήστες να διαβάσουν τα κείμενα που ακολουθούν. Για οποιαδήποτε απορία μπορούνε να απευθύνονται στο email της ιστοσελίδας: maria@farou.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να υποστεί το άτομο που χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις επιλογές της ιστοσελίδας.

Το υλικό που φέρει η ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Η επίσκεψη των σελίδων, γίνεται με προσωπική πρωτοβουλία και ευθύνη των χρηστών.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται πως τα περιεχόμενα θα υφίστανται χωρίς να διακόπτονται και χωρίς λάθη. Στην πορεία αυτά θα διορθώνονται.
Επίσης η ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η ιστοσελίδα δίνει πληροφορίες, μέσω άρθρων, συνδέσμων και έχουν στόχο να πληροφορούν τα μέλη και τους επισκέπτες.
Παρακαλώ ζητήστε άμεσα επαγγελματική βοήθεια:
Εάν κάνετε σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας, ή σκέψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τον εαυτό σας ή άλλους.
Εάν αισθάνεστε ότι δεν είστε σε θέση να “φροντίσετε” τον εαυτό σας.
Εάν υφίστασθε ή εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε συνθήκη βίας ή/και κακοποίησης.
Εάν βρίσκεστε σε οποιοδήποτε κίνδυνο που απειλεί την σωματική ή/και την ψυχική σας υγεία.

Η ιστοσελίδα: προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ :

Η ιστοσελίδα διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών καθώς και στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.